Kom ons bezoeken!

Herroepingsrecht

In geval van online-aankoop heeft de klantconsument het recht kennis te geven aan de verkoper dat hij van de verkoop afziet, dit zonder bestraffing en zonder opgave van enige reden, mits hij dit binnen de veertien kalenderdagen na leveringsdatum van het product doet.

9 bulles biedt u de mogelijkheid om de niet-geschikte artikelen terug te sturen, en terugbetaald te krijgen.

De betreffende artikelen dienen binnen een termijn van 5 werkdagen na het melden van de annulering aan 9 bulles geretourneerd te worden. Ze moeten zich verplicht in perfecte staat bevinden. Ze dienen zorgvuldig verpakt te worden om elke beschadiging tijdens de retourzending te vermijden. De kosten van de retourzending zijn volledig ten laste van de gebruiker. In dit geval zal de klant de directe kosten van de terugzending voor zijn rekening nemen met uitzondering van Frankrijk en de Benelux.De gebruiker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de opvolging van de retourzending.

9 bulles behoudt zich het recht voor om teruggestuurde artikelen te weigeren, indien deze niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen.


Boek VI Wetboek economisch recht 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

  

— Aan 

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

................................................................................................................................................................................... — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)..................................................................................................................... — Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... — Adres consument(en) ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 

— Datum ............................................................................................................... — Handtekening van consument(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

................................................................................................................................................................................... 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.