Kom ons bezoeken!

Wettelijke bepalingen

Presentatie

De website 9bulles.com - en de domeinen 9bulles.be, neuf-bulles.be, neuf-bulles.com, neufbulles.be et neufbulles.com  - wordt gecreëerd en beheerd door 9 bulles BVBA, maatchappelijke zetel te 4170 Comblain-au-Pont, Halleux straat 38, BTW: BE 544.858.304. 9 bulles wordt ingeschreven on het handelsregister van de stad Luik (België) onder ondernemingsnummer : BE-0544.858.304. De hierna volgende wettelijke bepalingen betreffen al de personen die de website van 9 bulles http://www.9bulles.com bezoeken en ook al de personen die en aankoop door deze website willen maken, hierna "de gebruiker" genoemd.

Toepassing

Het gebruik van de website 9bulles.be valt onder toepassing van de algemene voorwaarden en van de charta over privacy. Deze wettelijke bepalingen moeten gezamenlijk beschouwen worden met de algemene voorwaarden en de charta over privacy.  Het bezoeken van de website 9bulles.com geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden, zonder voorbehoud.  Zo garandeert de gebruiker dat hij 9bulles.com en de voorgestelde diensten ervan niet illiciet zal gebruiken en dat hij zich engageert de geldende nationale en internationale regelgevingen na te leven.  De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de schaden die hij aan 9.bulles.com of aan derden zal toebrengen omdat hij de website of de voorgestelde diensten niet conform heeft benoten. In geval van schending door de gebruiker van zijn wettelijke en contractuele verplichtingen, dan voorbehoudt zich et 9 bulles het recht om alle noodzakelijke judiciaire en gerechtelijke stappen te ondernemen  om aan deze schending  een einde te maken. 

Kwaliteit van de informatie en van de dienstverlening

9 bulles is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites die de gebruiker bezoeken kan via de op het webportal 9.bulles.com aanweezige hyperlinks.  De gebruiker zal zich aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites conformeren.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, beeldmaterialen en andere elementen van de website vallen onder het auteursrecht of onder een specifiek recht voor de datenbanken.  Al deze elementen zijn de eigendom van 9bulles.com of, indien van toepassing, van een derde die 9 bulles de noodzakelijke vergunningen heeft gegeven.  De elementen van de websites van de domein 9bulles.com zijn de eigendom van 9bulles, evenals gedownload.

Tenzij anders vermeld kunnen de informaties ter beschikking op de website kosteloos gebruikt worden, de bron moet wel vermeld worden, en dit slechts om niet commerciële of niet publicitaire doeleinden. Daartegenover is alle reproductie van deze informatie met een commercieel of publicitair karakter verboden. Zijn ook zonder vergunning verboden : het gebruik en de reproductie van de andere elementen van de website zoals grafische lijn, beeldmateriaal, geluiden of computertoepassingen.  Aanvraag moet bij 9 bulles gebeuren    (info@9bulles.be).

Bescherming van de minderjarigen

Verschillende informaties staan op of via 9bulles.com ter beschikking.  Het blijft dus de verantwoordelijkheid van de ouders te checken welke informaties minderjarigen bekijken en indien nodig, de toegang tot 9bulles.com te beperken.

Hyperlinks naar de website

Zonder verzoek vooraf laat 9 bulles het creëren van surface linking toe. Het betreft links naar de Homepage van de 9bulles sites of naar een andere pagina van de sites in haar geheel.  Daartegenover moet een verzoek worden gevraagd (info@9bulles.be) in geval van beroep op technieken om de website 9bulles.com in zijn geheel of gedeeltelijk in een andere website te includeren zonder de korrekte informatiebron te vermelden of in geval van framing of in-lining.

Verstrekte gegevens

Gelieve geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, provocerend, pornografische informatie of andere informatie te verstrekken die kunnen leiden tot een civiele of strafrechtelijke